Wspó³praca
Departament Edukacji Magicznej otwarty jest na wspó³prace ze wszystkim stronami, które w jakikolwiek sposób powi±zane s± ze ¦wiatem Magii czy seri± o Harrym Potterze. Prosimy zainteresowane osoby o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Button Departamentu: